Gestió de recursos hídrics

Solucions avançades per la gestió integrada dels recursos hídrics.

Aplicacions de la intel·ligència artificial

A Cetaqua utilitzem la intel·ligència artificial per estimar els recursos hídrics disponibles- convencionals i alternatius-, la demanda d’aigua- agrícola, urbana i industrial- i els impactes -ambientals, econòmics i socials- de diferents escenaris de distribució de l’aigua en situació d’estrès hídric elevat.

Hem incorporat noves tecnologies de ciència de dades (artificial intelligence) i el tractament automàtic d’imatges de satèl·lit (teledetecció). A més, apostem per la recàrrega gestionada d’aqüífers com a mesura d’alt valor per millorar l’estat quantitatiu de les masses d’aigua subterrània.

imagen_gestion

Línies prioritàries de treball

 • Serveis climàtics i ús conjunt de recursos hídrics.
 • Tècniques avançades per la caracterització de masses d’aigua subterrània.
 • Recàrrega gestionada d’aqüífers com a nature-based solution.
 • Foment de la regeneració i simulació del cost de no reutilitzar.
 • Aplicació de data analítics a escala de conca hidrogràfica (predicció de processos hidrometeorològics).
 • Living Labs per a conques intel·ligents: conscienciació sobre la reutilització de l’aigua segura en zones amb estrès hídric.

Projectes destacats

Participem en projectes de I+D+i pensats perquè es converteixin en una realitat transformadora. Aquests en són alguns d’ells:

Consulta tots els projectes
 • Gestión de recursos hídricos

  GOTHAM

  Eina digital que permeti predir la disponibilitat i la demanda del recurs hídric al Mediterrani.

 • Gestión de recursos hídricos

  LIFE Nirvana

  Desenvolupament d’un tractament innovador per la desnitrificació in situ d’aqüífers contaminats.

 • Gestión de recursos hídricos

  LOGIC

  Plataforma agregadora de models per la gestió integrada de dades de qualitat i estat de masses d’aigües superficials.

 • Gestión de recursos hídricos

  PRIMA MAGO

  Gestió de l’aigua a la Zona mediterrània per una agricultura sostenible.

 • Gestión de recursos hídricos

  iON Plant

  Tècniques de computer vision per plantes depuradores

Vol més informació sobre les nostres solucions de gestió de recursos hídrics?

Contacta amb l’equip de Cetaqua omplint aquest formulari:  Les dades personals facilitades per aquest formulari seran tractades per FUNDACIÓ CETAQUA, CENTRE TECNOLÒGIC DE L'AIGUA, FUNDACIÓ PRIVADA(d'ara endavant, “CETAQUA”), amb NIF G-64386626, en qualitat de Responsable del Tractament, amb la finalitat d'atendre la seva consulta, suggeriment o petició que conté. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a exercir altres drets que reconeix el Reglament 2016/679/UE, del 27 d'abril, Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a través del correu dpo@cetaqua.com o bé mitjançant correu postal a la següent adreça: Ctra. d'Esplugues, 75 (08940) Cornellà de Llobregat; amb la referència "Protecció de dades". Disposa de més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la Política de Privadesa del web disponible a https://www.cetaqua.com/politica-de-privacidad