PRIMA MAGO

Gestió de l’aigua a la Zona mediterrània per una agricultura sostenible.

Web del proyecto

PRIMA MAGO

Mediterranean wAter management solutions for a sustainable aGriculture supplied by an Online collaborative platform

El projecte PRIMA MAGO aporta solucions innovadores en l’àmbit de la gestió de l’aigua per a l’agricultura (irrigació, reutilització i adaptació al canvi climàtic) en la regió mediterrània, centrant-se especialment en el repte que suposa el canvi climàtic.

MAGO té com a objectiu establir una connexió entre els resultats de la investigació, les necessitats reals del mercat i els usuaris finals en l’àrea de la seguretat alimentària i la gestió de l’aigua en el Mediterani. El 2022 s’ha treballat en el desenvolupament de diferents aplicacions digitals a través d’una plataforma col·laborativa WEMED amb aplicacions web per a l’agricultura en el Mediterrani.

Gràcies a aquesta iniciativa, s’han desenvolupat més de 10 aplicacions en entorns reals, concretament en 4 casos d’estudi: Tunísia, Espanya, França i el Liban. En el cas d’estudi espanyol, s’han implementat 3 eines per a la gestió de l’aigua regenerada, 1 solució per a la gestió de la qualitat de l’aigua als embassaments de reg i 1 solució per a l’avaluació de les terres agrícoles.

Duración: February 2021 - April 2024
Coordinador: Cetaqua Barcelona
Col·laboradors: Aigües de Barcelona, CSIC and Área Metropolitana de Barcelona (AMB) from Spain, INRAE and LISODE in France, University of Thesally (UTH) in Greece, INRGREF and Ezzayra Solutions (EZZAYRA) from Tunisia, American University of Beirut (AUB) in Lebanon, and Meta Anatolia in Turkey.
MAGO