Gestió de recursos hídrics

Solucions avançades per la gestió integrada dels recursos hídrics.

Aplicacions de la intel·ligència artificial

A Cetaqua utilitzem la intel·ligència artificial per estimar els recursos hídrics disponibles- convencionals i alternatius-, la demanda d’aigua- agrícola, urbana i industrial- i els impactes -ambientals, econòmics i socials- de diferents escenaris de distribució de l’aigua en situació d’estrès hídric elevat.

Hem incorporat noves tecnologies de ciència de dades (artificial intelligence) i el tractament automàtic d’imatges de satèl·lit (teledetecció). A més, apostem per la recàrrega gestionada d’aqüífers com a mesura d’alt valor per millorar l’estat quantitatiu de les masses d’aigua subterrània.

imagen_gestion

Línies prioritàries de treball

 • Serveis climàtics i ús conjunt de recursos hídrics.
 • Tècniques avançades per la caracterització de masses d’aigua subterrània.
 • Recàrrega gestionada d’aqüífers com a nature-based solution.
 • Foment de la regeneració i simulació del cost de no reutilitzar.
 • Aplicació de data analítics a escala de conca hidrogràfica (predicció de processos hidrometeorològics).
 • Living Labs per a conques intel·ligents: conscienciació sobre la reutilització de l’aigua segura en zones amb estrès hídric.

Projectes destacats

Participem en projectes de I+D+i pensats perquè es converteixin en una realitat transformadora. Aquests en són alguns d’ells:

Consulta tots els projectes
 • Planificación y gestión de los recursos

  QUEEN

  Estudi dels efectes de la recàrrega directa a l’entorn del pou P18

 • Planificación y gestión de los recursos

  GOTHAM

  Eina digital que permeti predir la disponibilitat i la demanda del recurs hídric al Mediterrani.

 • Planificación y gestión de los recursos

  LIFE Nirvana

  Desenvolupament d’un tractament innovador per la desnitrificació in situ d’aqüífers contaminats.

 • Planificación y gestión de los recursos

  LOGIC

  Plataforma agregadora de models per la gestió integrada de dades de qualitat i estat de masses d’aigües superficials.

 • Planificación y gestión de los recursos

  PRIMA MAGO

  Gestió de l’aigua a la Zona mediterrània per una agricultura sostenible.

Vol més informació sobre les nostres solucions de gestió de recursos hídrics?

Contacta amb l’equip de Cetaqua omplint aquest formulari:
  Les dades personals facilitades a través d'aquest formulari seran tractades per Cetaqua, Centre Tecnològic de l'Aigua, Fundació Privada; Centro Gallego de Investigaciones del Agua, Fundació Privada; i Centro Andaluz de Investigaciones del Agua, Fundació Privada, com a coresponsables del tractament, per atendre la seva consulta, suggeriment o petició i, en cas que ho hagi autoritzat expressament, per enviar-li comunicacions comercials per mitjans electrònics. Pot exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades. Més informació a https://www.cetaqua.com/politica-de-privacidad