LIFE Nirvana

Desenvolupament d’un tractament innovador per la desnitrificació in situ d’aqüífers contaminats.

Web del proyecto

LIFE Nirvana

Desenvolupament d’un tractament innovador per la desnitrificació in situ d’aqüífers contaminats.

El projecte europeu LIFE Nirvana té com a objectiu reduir la concentració de nitrats presents en aqüífers mitjançant un tractament innovador, mediambientalment sostenible i econòmicament viable.

La injecció de petites quantitat de nanopartícules de ferro zerovalent a l’aqüífer afavoreix l’activitat de les bactèries desnitrificades que transformen el nitrat en gas nitrogen i disminueixen, d’aquesta manera, la seva concentració per sota el màxim legal permès (50 mg/l).

L’any 2020 es va iniciar la preparació del projecte pilot, ubicat a l’aqüífer de Zarandona utilitzat per Aigües de Murcia, amb la intenció de què aquets sistema metodològic sigui replicat en altres aqüífers d’Europa.

Duración: October 2019 - September 2022
Coordinador: Cetaqua Andalucía
col·laboradors: Aquatec, EMUASA