GOTHAM

Eina digital que permeti predir la disponibilitat i la demanda del recurs hídric al Mediterrani.

Web del proyecto

GOTHAM

La gestió de l’aigua i l’aplicació de la ciència de dades com a palanques per la gestió sostenible dels aqüífers al Mediterrani.

La desconeixença sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i l’escàs intercanvi de dades entre els diferents usuaris de l’aigua és una de les màximes complexitats per la gestió integral de les masses d’aigua subterrània.

Sota aquesta premissa neix GOTHAM, un projecte europeu que pretén desenvolupar i validar una eina digital que permeti predir la disponibilitat i la demanda del recurs hídric al Mediterrani, així com el seu impacte en la sostenibilitat de les masses d’aigua.

Es desenvoluparà una eina escalable i replicable (denoiminada GTool) pels diferents usuaris de l’aigua que, mitjançant tècniques de machine learning, permetrà avançar cap a una gestió efectiva de l’aigua, essencial per la gestió integrada dels recursos hídrics. Aquesta iniciativa s’executar`¡a en el ponent d’Almería (Espanya) i es replicarà a Jordània i El Líban.

Duración: December 2020 - February 2023
Coordinador: Cetaqua Andalucía
Col·laboradors: University of Córdoba UCO, o Istituo per la Cooperazione Universitaria Onlus ICU, Engineering Ingegneria Informatica ENG, Inno TSD, Ministry of Agricultura MoA, National Agriculture Research Centre NARC.
Stakeholders: Hidralia, Ayuntamientos de Roquetas, La Mojonera y Adra, Universidad de Almería, Junta de Andalucía, Consorcio del Ciclo Integral del Agua del Poniente (CIAP), Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense (JCUAPA)