Cetaqua
Galicia

Creada en 2011 por Viaqua, a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Liñas de investigación
de Cetaqua Galicia

A través das nosas 3 liñas de investigación posicionámonos como un centro referente, no ámbito autonómico, nacional e europeo, na aplicación do coñecemento científico ao ciclo da auga, especialmente no ámbito do tratamento e valorización das augas residuais.

Máis sobre as nosas liñas de investigación
Las líneas de investigación de Cetaqua: biofactoría y recuperación de recursos. Gestión de infraestructuras críticas y resiliencia Gestión de recursos hídricos Sostenibilidad ambiental, económica y social Las líneas de investigación de Cetaqua: agua 4.0.

Proxectos destacados

En Cetaqua Galicia participamos en proxectos de I+D+i pensados para que se convertan nunha realidade transformadora. Estes son algúns deles:

Consulta todos os proxectos
  galicia
 • BioReCer

  Optimización de los sistemas de certificación actuales para fomentar el uso de materias primas biológicas

 • WalNUT

  Soluciones tecnológicas para rediseñar las cadenas de suministro de nutrientes a partir de agua residual y salmueras.

 • CIGAT Biofactoría

  Producción y recuperación de subproductos de alto valor añadido en aguas residuales.

 • CONSERVAL

  Desarrollo de tecnologías para la valorización de subproductos y aguas residuales de la industria conservera en Galicia y el norte de Portugal.

Padroado

O Padroado é o principal órgano de goberno. As súas funcións son definir a estratexia, os plans anuais e os orzamentos, ademais de aprobar os proxectos e actividades principais e supervisar a xestión económica.

 • Presidente

  Iván José Vicente

  VIAQUA
 • Vicepresidenta

  Ana Tejeiro

  VIAQUA
 • Vogal

  Antonio López

  USC
 • Secretaria

  Mª Teresa Abalde

  VIAQUA
 • Vocal

  Alberto Sánchez

  AGBAR
 • Vogal

  Alicia Gil García

  AGBAR

Consello Científico-Técnico

O Consello Científico-Técnico noméao o Padroado e actúa como un órgano asesor. Orienta o centro sobre as políticas de investigación, presta asesoramento técnico e avalía as necesidades empresariais.

 • Presidenta

  Leticia Rodríguez

  VIAQUA
 • Vocal

  Borja Sáez

  AGBAR
 • Vocal

  Miguel Rodríguez

  UVIGO
 • Vicepresidente

  Pedro Revilla

  CSIC
 • Vicepresidente 1º

  Juan Manuel Lema

  USC
 • Vogal

  María del Carmen Veiga

  UDC
 • Vogal

  Philippe Rougé

  AGBAR

Certificacións

Cetaqua Galicia

Rúa Jose Villar Granjel, 33
15898, Santiago de Compostela,
España

[t] 981 52 53 23
[e] info@cetaqua.com

Queres máis información sobre Cetaqua Galicia?

Contacta co equipo de Cetaqua Galicia cubrindo este formulario.
  Os datos persoais facilitados a través deste formulario serán tratados por Cetaqua, Centro Tecnolóxico da Auga, Fundación Privada; Centro Galego de Investigacións da Auga, Fundación Privada; e Centro Andaluz de Investigacións da Auga, Fundación Privada, como corresponsables do tratamento, para atender a súa consulta, suxestión ou petición e, no caso de que o autorizase expresamente, para enviarlle comunicacións comerciais por medios electrónicos. Pode exercer os dereitos que lle recoñece a normativa de protección de datos. Máis información en https://www.cetaqua.com/politica-de-privacidad.