Cetaqua
Galicia

Creada en 2011 por Viaqua, a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Liñas de investigación
de Cetaqua Galicia

A través das nosas 3 liñas de investigación posicionámonos como un centro referente, no ámbito autonómico, nacional e europeo, na aplicación do coñecemento científico ao ciclo da auga, especialmente no ámbito do tratamento e valorización das augas residuais.

Máis sobre as nosas liñas de investigación
Las líneas de investigación de Cetaqua: biofactoría y recuperación de recursos. Las líneas de investigación de Cetaqua: gestión de recursos hídricos. Las líneas de investigación de Cetaqua: sostenibilidad ambiental, económica y social.

Proxectos destacados

En Cetaqua Galicia participamos en proxectos de I+D+i pensados para que se convertan nunha realidade transformadora. Estes son algúns deles:

Consulta todos os proxectos
  galicia
 • BioReCer

  Optimización de los sistemas de certificación actuales para fomentar el uso de materias primas biológicas

 • WalNUT

  Soluciones tecnológicas para rediseñar las cadenas de suministro de nutrientes a partir de agua residual y salmueras.

 • CIGAT Biofactoría

  Producción y recuperación de subproductos de alto valor añadido en aguas residuales.

 • CONSERVAL

  Desarrollo de tecnologías para la valorización de subproductos y aguas residuales de la industria conservera en Galicia y el norte de Portugal.

Rede de colaboracións 2022

Padroado

O Padroado é o principal órgano de goberno. As súas funcións son definir a estratexia, os plans anuais e os orzamentos, ademais de aprobar os proxectos e actividades principais e supervisar a xestión económica.

 • Presidente

  Marcos Martín

  HIDRALIA
 • Vogal

  Carlos Montero

  AGBAR
 • Vicepresidenta

  Ana Tejeiro

  VIAQUA
 • Vogal

  Antonio López

  USC
 • Secretaria

  Mª Teresa Abalde

  VIAQUA
 • Vogal

  Carlos Montero

  AGBAR
 • Vogal

  Alicia Gil García

  AGBAR
 • Vogal

  Rosina López-Alonso Fandiño

  CSIC

Consello Científico-Técnico

O Consello Científico-Técnico noméao o Padroado e actúa como un órgano asesor. Orienta o centro sobre as políticas de investigación, presta asesoramento técnico e avalía as necesidades empresariais.

 • Presidente

  José Antonio del Rey

  VIAQUA
 • Vicepresidente 1º

  Juan Manuel Lema

  USC
 • Vicepresidente 2º

  Francisco Saborido

  CSIC
 • Vogal

  Laura de la Vega

  AGBAR
 • Vogal

  Joaquín Suárez

  UDC
 • Vogal

  Philippe Rougé

  AGBAR
 • Vogal

  Ángeles Sanromán

  UDV

Certificacións

Cetaqua Galicia

Rúa Jose Villar Granjel, 33
15898, Santiago de Compostela,
España

[t] 981 52 53 23
[e] info@cetaqua.com

Queres máis información sobre Cetaqua Galicia?

Contacta co equipo de Cetaqua Galicia cubrindo este formulario.  Os datos persoais facilitados por este formulario serán tratados por FUNDACIÓN CETAQUA, CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA, FUNDACIÓN PRIVADA (en diante, “CETAQUA”), con NIF G-64386626, como Responsable do Tratado, para atender a súa consulta, suxestión ou solicitude. contida nel. Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como a exercer outros dereitos recoñecidos polo Regulamento 2016/679/UE, do 27 de abril, Europeo de Protección de Datos e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. e garantía dos dereitos dixitais, a través do correo electrónico dpo@cetaqua.com ou por correo postal ao seguinte enderezo: Ctra. d'Esplugues, 75 (08940) Cornellà de Llobregat; coa referencia "Protección de datos". Tes máis información sobre o tratamento dos teus datos persoais na Política de Privacidade do sitio web dispoñible en https://www.cetaqua.com/politica-de-privacidad