BioReCer

Optimización dos sistemas de certificación actuais para fomentar o uso de materias primas biolóxicas

Web del proyecto

BioReCer

O proxecto BioReCer, financiado polo programa Horizonte Europa, desenvolverá un marco metodolóxico para analizar o impacto do uso de biomass e biorresiduos e a súa trazabilidade na cadea de valor. Este servirá como base para un esquema de certificación estandarizado destinado tanto ás entidades certificadoras como ás industrias de base biolóxica. O obxectivo é promover o uso de biomasas, garantizando o mellor rendemento medioambiental posible e o seguimento das materias primas producidas polas industrias. 

Esta iniciativa levará a cabo a súa investigación en catro casos de estudo: España, Italia, Grecia e Suecia. No caso de estudo español, centrado na rexión de Galicia, BIORECER contará cun enfoque multiactor para probar o seu marco con diferentes materias primas biolóxicas, como subprodutos e augas residuais de industrias conserveiras, algas e fangos de depuradora. 

Duración: September 2022 - August 2025
Coordinador: Cetaqua Galicia
U. Brunel, ANFACO, USC, Unitelma, UNIVPM, RISE processum, CERTH, Euradia, EGM, Nova Institute, MCS, UNI, Active Citizenship, SPRING, CAP
BioReCer