BioReCer

Optimización dos sistemas de certificación actuais para fomentar o uso de materias primas biolóxicas

Web del proyecto

BioReCer

O proxecto BioReCer, financiado polo programa Horizonte Europa, desenvolverá un marco metodolóxico para analizar o impacto do uso de biomass e biorresiduos e a súa trazabilidade na cadea de valor. Este servirá como base para un esquema de certificación estandarizado destinado tanto ás entidades certificadoras como ás industrias de base biolóxica. O obxectivo é promover o uso de biomasas, garantizando o mellor rendemento medioambiental posible e o seguimento das materias primas producidas polas industrias. 

Esta iniciativa levará a cabo a súa investigación en catro casos de estudo: España, Italia, Grecia e Suecia. No caso de estudo español, centrado na rexión de Galicia, BIORECER contará cun enfoque multiactor para probar o seu marco con diferentes materias primas biolóxicas, como subprodutos e augas residuais de industrias conserveiras, algas e fangos de depuradora. 

Duración: September 2022 - August 2025
Coordinador: Cetaqua Galicia
U. Brunel, ANFACO, USC, Unitelma, UNIVPM, RISE processum, CERTH, Euradia, EGM, Nova Institute, MCS, UNI, Active Citizenship, SPRING, CAP
BioReCer

Noticias relacionadas

Aquí encontrarás las últimas noticias relacionadas con este proyecto.

Consulta todas las noticias