LAGAR Rendimiento hidráulico

Detecció i localització de sectors amb comportaments anòmals en xarxes d’abastament

LAGAR Rendimiento hidráulico

En el context actual de canvi climàtic, s’està posant focus en la millora del rendiment hidràulic a les xarxes d’abastament d’aigua potable.

L’objectiu del projecte LAGAR Rendiment Hidràulic és el desenvolupament d’una metodologia per a la detecció i la localització de sectors amb comportaments anòmals en xarxes d’abastament, a partir de diversos paràmetres hidràulics. Aquesta metodologia s’ha aplicat a tres pilots (Marbella, Granada i Roquetas) amb diferents característiques, com l’origen dels recursos hídrics subministrats o el grau de desplegament de la sensòrica.

Per això, s’ha treballat amb una sèrie d’indicadors per detectar anomalies. Per descartar falsos positius, els llindars límit s’han adaptat de manera que la solució considera factors com l’època de l’any o el dia de la setmana. A més, s’han desenvolupat indicadors de suport a la presa de decisions per analitzar i detectar aquelles alertes que es puguin considerar fuites, reduint el temps de reacció davant d’aquestes i disminuint així el volum de pèrdues.

El desembre del 2022 es va dur a terme una jornada d’ideació a les instal·lacions de Dinapsis Granada per abordar el repte tècnic de millorar l’eficiència hídrica dels sistemes d’abastament i reduir la petjada hídrica mitjançant la transformació digital i la innovació. Aquesta jornada va permetre generar idees per continuar treballant en el control, el càlcul i la disminució d’àrees d’aigua no registrada (ANR).

Duración: May 2022 - April 2023
Coordinador: Cetaqua Andalucía
HIDRALIA, EMASAGRA
LAGAR Rendimiento hidráulico