Cetaqua
Barcelona

Creat el 2007 per Aigües de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Línies de recerca de Cetaqua Barcelona

El nostre centre de Barcelona ofereix solucions per incrementar la resiliència enfront el canvi climàtic, mitjançant l’aplicació de models d’economia circular, i prenent la digitalització com a eix transversal.

Més sobre les nostres línies de recerca
Las líneas de investigación de Cetaqua: biofactoría y recuperación de recursos. Las líneas de investigación de Cetaqua: gestión de recursos hídricos. Las líneas de investigación de Cetaqua: sostenibilidad ambiental, económica y social. Las líneas de investigación de Cetaqua: agua 4.0.

Projectes destacats

Participem en projectes d’R+D+I pensats perquè es converteixin en una realitat transformadora. Aquests són alguns dels projectes:

Consulta tots els projectes
  barcelona
 • Deep Plant

  Computer vision para una detección automatizada de episodios anómalos en plantas de agua

 • LIFE Remine Water

  Recuperación de subproductos y ZLD en la industria minera.

 • METALLICO

  Demostración de sistemas sostenibles para la recuperación de metales críticos presentes en baterías (Litio y Cobalto) a partir de recursos primarios y secundarios en la industria minera y metalúrgica.

 • LIFE Conquer

  Reutilización de aguas freáticas contaminadas para riego urbano.

 • B-WaterSmart

  Acelerando la inteligencia hídrica en la costa de Europa a través de Living Labs.

 • LIFE Nimbus

  Generamos biometano a partir de fangos de depuradoras.

Xarxa de col·laboracions 2022

Patronat

El Patronat és el principal òrgan de govern. Té com a funcions definir l’estratègia, els plans anuals i els pressupostos, a més d’aprovar els projectes i les activitats principals, i també supervisar la gestió econòmic.

 • Vocal

  Carlos Closa

  CSIC
 • President

  Ciril Rozman

  AGBAR
 • Vicepresident

  Daniel Crespo

  UPC
 • Secretari patró

  Fernando Tallarico

  Agbar
 • Vocal

  Manuel Cermerón

  AGBAR

Consell Cientificotècnic

El Consell Cientificotècnic el nomena el Patronat i actua com a òrgan assessor. Orienta el centre sobre les polítiques de recerca, ofereix assessorament tècnic i avalua les necessitats empresarials.

 • President

  Joan De Pablo

  UPC
 • Vicepresidenta 1a

  María Monzó LLopis

  AGBAR
 • Vicepresident 2n

  Antoni Ginebreda

  CSIC
 • Vocal

  Joan Gimalt

  CSIC
 • Vocal

  Javier Lafuente

  UAB
 • Vocal

  Manel Poch

  UdG
 • Vocal

  Xavier Obradors

  CSIC
 • Vocal

  Jesús Carrera Ramírez

  CSIC
 • Vocal

  Ernest Bladé

  UPC
 • Vocal

  Ferran Marqués

  UPC
 • Vocal

  Joseba Quevedo

  UPC
 • Vocal

  Joaquín Pérez Novo

  AGBAR
 • Vocal

  Guillermo Pascual

  AGBAR
 • Vocal

  Catalina Balseiro

  AIGÜES DE BARCELONA
 • Vocal

  Joan Ramón Morante

  IREC
 • Vocal

  Myriam García

  EURECAT

Certificacions

Cetaqua Barcelona

Crta. Esplugues, 75
08940 Cornellà de Llobregat,
Barcelona, España

[t] 933 124 800
[e] info@cetaqua.com

Vols més informació sobre Cetaqua Barcelona?

Contacta amb l’equip de Cetaqua Barcelona emplenant aquest formulari.  Les dades personals facilitades per aquest formulari seran tractades per FUNDACIÓ CETAQUA, CENTRE TECNOLÒGIC DE L'AIGUA, FUNDACIÓ PRIVADA(d'ara endavant, “CETAQUA”), amb NIF G-64386626, en qualitat de Responsable del Tractament, amb la finalitat d'atendre la seva consulta, suggeriment o petició que conté. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a exercir altres drets que reconeix el Reglament 2016/679/UE, del 27 d'abril, Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a través del correu dpo@cetaqua.com o bé mitjançant correu postal a la següent adreça: Ctra. d'Esplugues, 75 (08940) Cornellà de Llobregat; amb la referència "Protecció de dades". Disposa de més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la Política de Privadesa del web disponible a https://www.cetaqua.com/politica-de-privacidad