CIGAT Circular

Contribuíndo á descarbonización de Galicia a través da conversión de residuos en recursos 

Web del proyecto

CIGAT Circular

O Centro Mixto de Investigación CIGAT Circular, máxima modalidade dentro do Programa de unidades mixtas de investigación, propón un modelo integral para converter os residuos de orixe industrial, urbano, agrícola e rural en recursos de alto valor engadido co obxectivo de contribuír a que Galicia sexa unha rexión neutra en carbono.

Enmarcado dentro do programa Centros Mixtos de Investigación 2022, é o resultado da evolución das Unidades Mixtas CIGAT (2015-2018) e CIGAT BIOFACTORÍA (2018-2021). 

CIGAT Circular traballará diferentes liñas de investigación e innovación en torno a catro eixes principais: auga, enerxía, subprodutos e dixital. O eixe auga, centrarase no desenvolvemento de tratamentos avanzados para a eliminación de microplásticos e a obtención de auga reutilizable. O eixe enerxía, impulsará a xeración de enerxía renovable a partir de residuos orgánicos mediante a sua conversión en hidróxeno verde e biometano.

O eixe subprodutos, desenvolverá unha liña de investigación relacionada coa produción de biocompostos de alto valor engadido e outra coa recuperación e aproveitamento dos recursos presentes nas augas residuais. E o último, o eixe dixital, que actuará como catalizador para a creación e consolidación de modelos de negocio sostibles baseados en cadeas de valor circulares. 

Duración: May 2022 - September 2025
Coordinador: Cetaqua Galicia
Viaqua, Axencia Galega de Innovación
webcigat

Noticias relacionadas

Aquí encontrarás as últimas noticias relacionadas con este proxecto.

Consulta todas as noticias
  • CIGAT Circular, a aposta da Xunta, Viaqua e Cetaqua para descarbonizar Galicia grazas á conversión de residuos en recursos