Big Social Santiago

Big Data para la detección de desigualdades sociais

Big Social Santiago

O proxecto Big Social Santiago aplica unha metodoloxía de segmentación social da población de Santiago de Compostela a través da análise de datos públicos en colaboración cos axentes locais para detectar posibles situacións de vulnerabilidade. 

Con este proxecto estanse desenvolvendo unha serie de mapas dinámicos nos que se visualizan os resultados obtidos dos parámetros socio-económicos agrupados por áreas, así como os recursos de atención social dispoñibles na cidade. Esta ferramenta facilitará o seguimento periódico de indicadores socioeconomicos do territorio ás entidades sociales locais e permitirá axilizar o proceso de análise e a toma de decisións estratéxicas en materia de benestar social. 

Polo tanto, o proxecto emprega técnicas avanzadas de análise e procesado de datos, a través do Big Data, coa finalidade de apoiar o desenvolvemento de políticas e accións sociais personalizadas e cunha maior eficacia.

Duración: March 2022 - June 2023
Coordinador: Cetaqua Galicia
Proxecto financiado por Viaqua