iON Plant

Tècniques de computer vision per plantes depuradores

iON Plant

El projecte iON Plant neix de la necessitat d’elevar, des del punt de vista tecnològic, les operacions en plantes depuradores per aconseguir una major eficiència operativa.

Per això, durant el 2020 s’han instal·lat càmeres intel·ligents en punts clau d eles plantes, que permeten al personal d’operacions tenir un registre de l’estat de les zones crítiques d’una forma totalment remota.

A més, s’ha dotat a les càmeres d’algoritmes de visió per computadora que permeten detectar certs episodis problemàtics de l’operació automàticament, la qual cosa permet una actuació ràpida quan és necessari. Aquesta capacitat resulta especialment beneficiosa pe aquelles plantes petites on la presència d’operaris és mínima.

Duración: September 2020 - February 2021
Coordinador: Cetaqua Barcelona
Col·laboradors: AGBAR
iON-PLANT