AB Twins

Bessons digitals per a l’operació de xarxes d’aigua

AB Twins

El projecte AB Twins consisteix en la creació d’un bessó digital, d’un determinat nombre d’estacions de bombejament d’Aigües de Barcelona, on s’ha integrat un model que permet mostrar informació en temps real sobre l’estat del funcionament de les bombes en la xarxa de distribució d’aigua.

A partir de dades operatives d’Aigües de Barcelona, s’han definit un conjunt de mètriques, com l’eficiència o la criticitat de les bombes, que permeten quantificar l’estat del funcionament d’aquestes. Amb això, s’han definit també uns barems que permeten desencadenar alarmes de funcionament, en el cas que el valor de criticitat d’alguna de les bombes superi els barems establerts pels usuaris de la plataforma.

Les dades que es mostren al bessó digital s’actualitzen diàriament a partir d’un procés batch nocturn que llegeix les dades operatives de les bombes i, a través de l’algoritme que calcula l’eficiència i criticitat, es mostra en el front-end gràcies a una API allotjada al núvol, que connecta la base de dades on s’emmagatzema les mètriques amb la plataforma web que s’utilitza des d’Aigües de Barcelona. Així, aconsegueixen avançar-se a la possible aparició d’avaries i comptar amb el coneixement respecte on s’ha de realitzar una intervenció. Això permet reduir els costos de manteniment correctiu i allargar la vida útil de les bombes d’aigua i els equips, a més d’enfortir la continuïtat del servei d’abastament.

 

Duración: January 2021 - February 2022
Coordinador: Cetaqua Barcelona
Projecte finançat per Aigües de Barcelona
AB Twins