News

Here you will find all the news about Cetaqua's projects and centres.
Volver atrás

Entrevista a Guillermo Pascual, Director d’Operacions i Transformació Digital a Agbar

Cetaqua és un model de col·laboració publico-privat creat para assegurar la sostenibilitat i eficiència del cicle integral de l’aigua, considerant les necessitats locals. La seva xarxa de centres, ubicats a Barcelona, Galicia, Andalusia i Xile, compten amb un consell científic-tècnic (CCT) que funciona com a organisme assessor i s’encarrega de:

En aquesta ocasió, tenim el plaer de conèixer a un dels membres del CCT de Cetaqua Barcelona i Director de Operacions i Transformació Digital a Agbar, Guillermo Pascual. Amb ell, reflexionarem sobre la importància de la gestió del cicle de l’aigua, els reptes a què s’enfronta el sector i l’ús de la digitalització per a combatre’ls i com la pandèmia ha evidenciat aquesta necessitat.

1. Què és per a tu l’aigua i quin valor té aquest recurs?

L’aigua és el recurs principal, juntament amb l’energia, per a la subsistència i el desenvolupament del planeta. La preservació i bona gestió d’aquest recurs escàs és fonamental per a garantir la sostenibilitat dels nostres territoris.

2. Quin camí t’ha portat a treballar en el món de l’aigua?

Des de ben petit m’ha apassionat el món de l’aigua; des de la gestió de la contaminació marina, ja que visc en una zona costanera, fins a preguntar-me com arriba l’aigua a les nostres aixetes de manera ininterrompuda. De fet, tenia un veí que treballava a Aguas de Alicante, amb el qual mantenia converses molt interessants. En una d’elles, em va explicar que l’aigua a Alicante arriba principalment d’uns pous ubicats a Villena a través d’un canal (canal del Cid) de més de 55 km de llargada i que fou projectat per un enginyer belga fa més de 120 anys.

3. A escala global, a quins reptes s’enfronta el sector? Hi ha cap repte concret per a l’àrea metropolitana de Barcelona a curt o mitjà termini?

Els reptes globals a què ens enfrontem com a sector són, principalment, 2: La Transició Hídrica i l’Emergència Climàtica.

El primer d’ells, ens ha de fer reflexionar sobre com hem d’actuar per: 1) reduir la dotació per habitant que tenim a les nostres ciutats, conscienciant a la nostra ciutadania amb informació més transparent i continua. 2) modernitzar els nostres sistemes de regadiu. No oblidem que, actualment, més del 70% del consum d’aigua es produeix als nostres cultius. 3) donar-li una segona vida a l’aigua impulsant els sistemes de regeneració, no únicament per a regar els nostres camps, sinó també per a produir aigua a la carta per al desenvolupament de les nostres industries completant el cicle de circularitat d’aquest be tan escàs. De fet, al nostre país estem regenerant únicament el 8% de l’aigua residual que tractem, per la qual cosa el potencial de millora és molt rellevant.

El segon, està relacionat clarament amb l’augment de la resiliència dels nostres territoris, de manera que es puguin recuperar ràpidament davant d’episodis de pluges extremes. Jo diria que ambdós reptes afecten clarament a l’àrea metropolitana de Barcelona. De fet, el pla estratègic d’Aigües de Barcelona es desenvolupa entorn el concepte ‘’Aigua Resilient’’.

4. Creus que, amb l’ajuda de la digitalització i la innovació, hi podrem fer front? Com?

És evident que la digitalització i la innovació són transversals a tots aquests reptes. Sense les tecnologies digitals i innovadores no podríem avançar. Però a mi m’agrada parlar més de Transformació Digital, ja que implica, a més a més de la tecnologia, a les persones i als processos.

En aquesta equació hem de considerar a les persones, ja que haurem de combinar els nostres perfils actuals, que són els que aporten l’experiència i el coneixement del sector, amb nous perfils STEM amb majors competències digitals. Aquesta combinació és la que ens permet avançar en el nostre concepte d’Intel·ligència Operacional i que garanteixi una gestió avançada del Cicle Integral de l’Aigua.

De la mateixa manera, hem d’adaptar els nostres processos de treball actuals per afermar aquest salt de qualitat en la gestió. Un exemple clar és el nostre sistema de gestió intel·ligent de treballs de camp. A través d’un nou perfil creat, el planificador, som capaços d’optimitzar totes les tasques d’operació i conservació de les nostres instal·lacions aportant valor a la companyia en la reducció dels temps de resolució d’incidències, generant menors molèsties als nostres ciutadans, o en la reducció d’emissions de CO2 gràcies als algoritmes d’optimització de rutes. Tot això es materialitza en els nostres hubs de transformació digital Dinapsis que tenim desplegats pels diferents territoris amb l’ambició de poder assolir una xarxa de 20 centres a finals del 2022.

5. I, com a societat, hi ha res que puguem fer?

La clau l’he comentada anteriorment. En primer lloc, hem de començar a parlar de dotació i no de consum per habitant/dia. És un primer pas per la conscienciació ciutadana. Però perquè aquesta conscienciació es consolidi, hem d’aportar més informació als nostres ciutadans. Això serà possible gràcies als sistemes de telelectura, ja que en només un dia serem capaços de generar el volum de dades equivalent a 4 anys de lectures manuals. Amb aquesta informació podrem identificar ràpidament hàbits de consum inusuals avisant ràpidament al ciutadà, realitzar el seguiment diari dels consums en períodes de sequera per augmentar els temps de resiliència, o realitzar una atenció especial a col·lectius vulnerables, per exemple.

6. Quina tasca destacaries de Cetaqua Barcelona?

La labor de Cetaqua en general i de la seu de Barcelona en concret està essent fonamental. L’alineació de la I+D i la innovació amb els objectius estratègics de la companyia és la pedra angular per a poder aportar noves solucions als reptes a què ens enfrontem. Com a exemple, destacaria la ràpida adaptació de Cetaqua Barcelona al repte de la digitalització. Cada vegada tenim més algoritmes de Machine learning o Deep learning desenvolupats des de Cetaqua, els quals són incorporats ràpidament als processos operatius del cicle de l’aigua.

7. Explica’ns un projecte en què hagis participat i del qual te’n sentis orgullós.

Un dels projectes més rellevants que ha marcat un abans i un després en la companyia a estat Covid-19 Sentinel.

En la lluita contra la pandèmia, i amb l’objectiu d’anticipar-nos a l’evolució del virus i preservar la salut sanitària i higiene de les persones, des d’Agbar es va desenvolupar en només 5 setmanes la solució integral COVID-19 Sentinel per a la detecció anticipada del virus a les aigües residuals, combinant analítiques de laboratori, l’anàlisi de la topologia de les xarxes de clavegueram i l’accés a una plataforma digital de gestió de dades. Aquesta eina epidemiològica d’alerta avançada s’ha convertit en una eina fonamental per a identificar, de manera precoç, la presència del virus, realitzar un seguiment de la seva evolució i adoptar mesures efectives immediates per anticipar l’aparició de nous brots en la població. Aquesta solució innovadora, que inclou la detecció de noves variants, ha permès monitoritzar més de 100 municipis en el territori nacional i fer el seguiment a més de 13 milions d’habitants.

Això no hagués estat possible sense la transversalitat organitzativa necessària per a implementar aquest tipus de projectes en tant poc temps, involucrant des del principi a les àrees de I+D, les operatives i les de negoci.

8. Què diries a les generacions joves per animar-les a treballar en el nostre sector?

L’aposta d’Europa és clarament la transició ecològica per a garantir el desenvolupament sostenible dels nostres territoris. De fet, els problemes mediambientals ocupen cada vegada un major protagonisme en els anàlisis multi-criteri que realitza el món financer i les companyies d’assegurances per a la seva presa de decisions. Els principals fòrums mundials com Davos identifiquen clarament els problemes mediambientals com els que mostren una major probabilitat i major risc derivats de la crisi climàtica que patim a l’actualitat.

El sector del medi ambient i, concretament la gestió del Cicle de l’Aigua, cobra major protagonisme avui en dia degut a aquesta situació d’entorn i requerirà un major nombre de professionals amb majors competències digitals.

Us animo a què formeu part d’aquest apassionant món de l’Aigua i del Medi Ambient i que pugueu deixar escrita la vostra aportació en el llibre que ha de garantir la sostenibilitat del nostre planeta per a les futures generacions que es succeiran.