RUAGUA

Implantación dun sistema innovador de produción sostible e co-gobernanza de auga rexenerada na Rúa

RUAGUA

O propósito de Ruagua é xerar un impacto positivo a través dun proxecto demostrativo de economía circular no municipio de A Rúa (Ourense), mediante a valorización dos eixes auga-enerxía-residuo, establecendo un modelo de simbiose rural-industrial replicable. 

Respecto ao eixe auga, achegará o uso da auga rexenerada a todos os sectores produtivos e aos servizos públicos dunha forma integral, dixital e áxil, promovendo a sostibilidade a través dun modelo de gobernanza cooperativo para garantir a dispoñibilidade de auga durante épocas de sequía e reducir así o estrés hídrico neste entorno rural. 

Por outro lado, respecto aos eixes enerxía-residuo, fomentará o residuo cero e diminuirá o uso de fertilizantes e químicos, ofrecendo un compost de alta calidade, e impulsará a produción de enerxía solar como fonte renovable, reducindo así as emisións de gases de efecto invernadero. 

Duración: July 2023 - July 2025
Coordinador: Cetaqua Galicia
AquaOurense, Consorcio de Aguas de Valdeorras

Noticias relacionadas

Aquí encontrarás as últimas noticias relacionadas con este proxecto.

Consulta todas as noticias
  • CIGAT Circular, a aposta da Xunta, Viaqua e Cetaqua para descarbonizar Galicia grazas á conversión de residuos en recursos